Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht o.v.
Voorgevel, ingang zit in het souterrain van de 3e Weteringdwarsstraat 44.

Derde Weteringdwarsstraat 44

1017 TC Amsterdam
Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Omschrijving

**This property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

**English text below**

DE VRAAGPRIJS VAN € 250.000,- K.K. IS GEBASEERD OP EEN JAARCANON VAN € 8.652,--, DAARNAAST IS HET MOGELIJK OM DE ERFPACHTCANON EEUWIGDUREND AF TE KOPEN DOOR EEN EENMALIGE VOLDOENING VAN EEN AFKOOPSOM VAN € 362.000,-, HIERDOOR VERVALT DE JAARLIJKSE CANONBETALING.
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1670 Woonoppervlakte 110 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
**This property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

**English text below**

DE VRAAGPRIJS VAN € 250.000,- K.K. IS GEBASEERD OP EEN JAARCANON VAN € 8.652,--, DAARNAAST IS HET MOGELIJK OM DE ERFPACHTCANON EEUWIGDUREND AF TE KOPEN DOOR EEN EENMALIGE VOLDOENING VAN EEN AFKOOPSOM VAN € 362.000,-, HIERDOOR VERVALT DE JAARLIJKSE CANONBETALING.

Uniek karakteristiek appartement (110 m2) gelegen in het Centrum van Amsterdam in een Rijksmonument! Het is in meerdere opzichten een verrassend pand met een speelse en niet alledaagse indeling die ruimte laat voor veel mogelijkheden. Intern en extern dient het pand gerenoveerd en aangepast te worden aan de hedendaagse woonwensen van 2019. De entree is in het souterrain aan de Derde Weteringsstraat 44 en loopt vervolgens door naar de 1e en 2e verdieping van de Vijzelgracht 20.

Erfpacht:
Er zal een recht van erfpacht worden gevestigd op basis van de Algemene Bepalingen 2016. De koper heeft de mogelijkheid de erfpachtcanon bij uitgifte van het perceel met de zich daarop bevindende opstal en het appartementsrecht eeuwigdurend af te kopen door voldoening van een afkoopsom van € 362.000,-- of er kan gekozen worden om een jaarlijkse vergoeding te betalen voor het gebruik van de grond van € 8.652,--. Dit bedrag staat bij ongewijzigd gebruik vast, afgezien van de jaarlijkse aanpassing van de inflatie.

U kunt de Algemene Bepalingen 2016 en overige informatie omtrent erfpacht vinden via de website: www.amsterdam.nl/erfpacht.

Indeling:
Eigen entree aan de Derde Weteringdwarsstraat 44, de oppervlakte in het souterrain bedraagt ca. 43m2 en wordt gebruikt als woonkamer en keuken. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, oven, elektrische kookplaat en een afzuigkap. Via een overloop met een separaat toilet komt u uit bij de trapopgang naar de eerste etage met op de overloop de CV-opstelling, meterkast en de wasmachine (Vijzelgracht 20), vanaf de overloop is een ruime slaapkamer te bereiken met een badkamer voorzien van douche en toilet. De bovenste verdieping heeft een ruime (slaap)kamer, een badkamer voorzien van ligbad, toilet en wastafel en een terras van circa 4 m2. Tevens is er een vliering.

Locatie:
Het appartement is gelegen in stadsdeel Centrum, op loopafstand van het Spiegelkwartier, nabij De Spiegelgracht, het Leidseplein, Amstelveld en op een steenworp afstand van het Rijksmuseum. Winkels, restaurants en musea zijn op korte afstand van het appartement gelegen. Met het openbaar vervoer is het appartement zeer goed bereikbaar, de entree van de Noord Zuidlijn is gelegen op korte afstand en vormt een directe verbinding met Amsterdam Noord en Station Zuid.

Documentatie:
Er zijn diverse documenten beschikbaar, o.a. bestemmingsplangegevens, bodemonderzoek, energielabel, funderingsinformatie, verzekeringsgegevens, kadastrale gegevens, een asbestinventarisatie, meetcertificaat met plattegronden, woz-gegevens, splitsingsakten, splitsingstekeningen, concept erfpachtovereenkomst, financieel kader en het biedingsformulier. De stukken betreffende dit object zijn in te zien via de digitale kluis op onze website. Het wachtwoord voor deze kluis kunt u opvragen via ons kantoor.

VvE:
De appartementsrechten maken onderdeel uit van twee VvE's: de VvE Derde Weteringdwarsstraat 42-44 en de VvE Vijzelgracht 20. Beide VvE's zijn slapend, d.w.z. dat het geen actieve VvE's zijn, de VvE's hebben geen reserve en er zijn geen meerjarenonderhoudsplannen. De kopende partij dient samen met de overige leden de VvE’s te activeren. Bovenstaande punten kunnen voor de financieringsaanvraag van belang zijn en wij adviseren om dat met uw adviseur te bespreken voordat u een bieding wilt uitbrengen.

Bezichtigingen:
Het object is nu in gebruik gegeven, wij hebben vaste data afgesproken met de gebruiker, waarop wij met u het object kunnen bezichtigen. U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met ons kantoor. Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat de woning leeg en ontruimd wordt opgeleverd.

Bieding:
Onze opdrachtgever, de gemeente Amsterdam, heeft ons verzocht om het object minimaal zes weken openbaar aan te bieden (o.a. op Funda). Binnen deze periode van zes weken zal het object Derde Weteringdwarsstraat 44 dan ook niet aan een gegadigde worden gegund. De biedingstermijn sluit op maandag 18 maart 2019, voor 14:00 uur. Een biedingsformulier is verkrijgbaar bij ons op kantoor. Het biedingsformulier dient volledig ingevuld, geparafeerd en ondertekend inclusief een kopie legitimatiebewijs, en indien van toepassing een uittreksel KvK, verstuurd / in één pdf bestand gemaild te worden naar Notariskantoor Spier & Hazenberg.

Het vastgoed wordt aangeboden onder voorbehoud van een screening in het kader van de integriteit van de erfpachter, op basis van het gemeentelijk integriteitsbeleid en een bestuurlijk besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam.

Op deze verkoop zijn diverse aanvullende bepalingen c.q. bijzonderheden van toepassing, waaronder de waarborgsom, meer informatie hierover kunt u vinden in het financieel kader.

Het financieel kader verkoop uitgifte en de brochure 'Verkoop van gemeentelijk vastgoed' zijn van toepassing op deze aanbieding. In deze brochure heeft de gemeente Amsterdam de (proces)voorwaarden waaronder de gemeente Amsterdam haar gemeentelijk vastgoed aanbiedt nader uitgewerkt. Deze brochure kunt u downloaden van de website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. Het financieel kader is verkrijgbaar bij ons op kantoor.

Na een positief besluit van het college zal de erfpacht worden gevestigd op basis van de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam.

Juridische levering en vestiging van het erfpachtrecht:
Deze vindt plaats uiterlijk in 2019 met inachtneming van de ontbindende voorwaarden zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst. Het appartement wordt in de huidige staat, leeg en ontruimd, opgeleverd.

Disclaimer:
Bovenstaande deze tekst is uitsluitend indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
THE ASKING PRICE OF € 250.000,- PLUS COSTS, IS BASED ON AN ANNUAL GROUND RENT OF € 8.652,-, BESIDES IT IS POSSIBLE TO BUY OUT THE GROUND RENT IN PERPETUITY WITH A SINGLE REDEMPTION PAYMENT OF € 362.000,- THE ANNUAL CHARGE WILL THEN BE CANCELLED.

Unique and characteristic apartment (110 m2) located in a heritage listed building in Amsterdam’s city centre.
It is a surprising house in many respects, with a fancyful and unusual floor plan, offering many opportunities. The building has te be renovated and tailored to meet today’s requirements, both inside and external. The entry is in the basement on Derde Weteringsstraat 44 and continues to the first and second floor on Vijzelgracht no 20.

Ground rent:
A leashold will be established, based on the Algemene Bepalingen 2016 (General Provisions 2016). The purchaser has the right to buy out the ground rent in perpetuity on issuance of the plot, including the building and the apartment rights by a redemption payment of € 362.000,-. But in stead, an annual payment of € 8.652,- for the use of the ground is also possible. This is a fixed amount if the use of the property remains unchanged, but with an annual inflation adjustment. (indexing)

The applying Algemene Bepalingen (General Provisions) 2016, and all other information concerning ground lease can be found on the website:
https://www.amsterdam.nl/en/housing/ground-lease/

Layout:
Private entry on Derde Weteringdwarsstraat 44, the basement is approx. 43m2 and is used as a living room and kitchen. The kitchen is equipped with various built-in appliances such as a dishwasher, oven, electric hob and a hood. A landing with a separate wc leads to the staircase to the first floor, on the landing of which is the central heating unit, meter cupboard and a washing machine (Vijzelgracht 20), this landing gives access to a spacious bedroom and a bathroom with a shower and WC. On the upper floor there is a spacious (bed)room, a bahtroom with a bath tub, WC and a wash basin and a terrace of approx. 4 m2. There is also an attic.

Location:
The apartment is situated in Stadsdeel Centrum, within walking distance of Spiegelkwartier, near Spiegelgracht, Leidseplein, Amstelveld and at a stone’s throw of the Rijksmuseum. Shops, restaurants and museums are in the vicinity. The apartment is easy to reach by public transport, the entry of the Noord-Zuidlijn underground is close by and provides a direct line to Amsterdam Noord and Station Zuid.

Documentation:
Several documents concerning this property are available, including zoning plan details, soil investigation, energy label, foundation details, insurance details, land registry details, inventory of asbestos , certificate of measurements with floor plans, woz-details (Valuation of Iimmovable Property Act), deeds of division, drawings of division, draft leasehold agreement, financial framework and a bid form. The documents concerning this property can be examined in the digital safe on our website. Please contact us for a passport to the safe.

VvE (HOA, home owner’s association):
The apartment rights reside under two VvE’s (HOA’s), The VvE (HOA) Derde Weteringdwarsstraat 42-44 and the VvE (HOA) Vijzelgracht 20. Both VvE’s (HOA’s) are dormant, meaning that they are not active VvE’s. The VvE’s have no financial reserves and there are no long-term maintenance plans. The purchaser should re-activate the VvE’s, along with the other members. The above mentioned may be important with regard to funding applications, therefore we advise you to discuss this matter with your consultant before making a bid.

Viewings:
The property is currently on loan, we have agreed fixed dates with the user, when we can visit the property with you. Please contact us to make an appointment. Perhaps unnecessary; the property will be delivered vacated and empty.

Bids:
The Gemeente Amsterdam, who have commissioned us, have asked us to put the property publicly on offer for at least six weeks (i.a. on Funda). Within this period of six weeks, the property Derde Weteringdwarsstraat 44 will not be granted to any prospective buyer. The bidding period will close on Monday 18 March 2019, before 14:00h. A bid form is available at our office.
The bid form has to be filled in completely , initialled and signed, and must be accompanied by a copy of a valid proof of identity, and if applicable, an extract of the Chamber of Commerce, and has to be sent/mailed, preferably in one pdf-file, to Notariskantoor Spier & Hazenberg.

The property is offered subject to a screening of the integrity of the leaseholder, based on the municipal integrity policy and an administrative decision of the College of Mayor and Alderpersons of the city of Amsterdam.

This sale is subject to several additional provisions and particulars, among which the deposit. More information is available in the ‘Financieel Kader’ ( financial framework) .
The ‘Financieel Kader (Financial framework) and the brochure ‘Verkoop van gemeentelijk vastgoed’ (Sale of municipal real estate) apply to this offer. In this brochure the City of Amsterdam has detailed the (process) conditions, on which the municipality offers real estate for sale. This brochure can be downloaded from the website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. The ‘Financeel kader’ is available at our office.

Following a positive decision of the college, the leasehold will be established, based on the Algemene Bepalingen (General Provisions) for perpetual leasehold 2016 Amsterdam.

Legal delivery and establishment of leasehold:
This will take place no later than 2019 and is subject to the dissolving conditions as defined in the leasehold contract. The apartment will be delivered as is, empty and vacated.

Disclaimer:
The information contained herein is deemed reliable but not guaranteed. Any information of special interest should be obtained through independent verification. No rights can be derived from the information in this publication.
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Vraagprijs € 250.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement beneden + bovenwoning Bouwjaar 1670 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 110 m² Gebouwgebonden buitenruimte 4 m² Inhoud 423 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 3 woonlagen Gelegen op 1e woonlaag Dakterras Ja Energie Energieklasse G Energieindex 2.55 Energie einddatum 12-05-2026 Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Remeha (Gas Combiketel, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren Dak Soort dak Dwarskap Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Monumentaal pand, monument en kluswoning Onderhoud binnen Matig tot redelijk Onderhoud buiten Matig Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie I Perceelnummer 10760 Index 2 Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 8.652,- per jaar Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie I Perceelnummer 11635 Index 1 Eigendomssituatie Erfpacht
Route van naar Derde Weteringdwarsstraat 44, 1017 TC Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.