• Overzicht
  • Foto's
  • Plattegronden
  • Omschrijving
  • Video
  • Kaart

Treilerhof 48 / 1034 CB AMSTERDAM

€ 350.000,- k.k. VERKOCHT
Soort object
APPARTEMENT
Bouwjaar
1967
Woonoppervlakte
77
Aantal kamers
4

Foto's

Plattegronden

Omschrijving

Licht vierkamer appartement (77 m²) op drie hoog, met twee balkons en weids uitzicht. Aan de achterkant groen en water, met in de verte de silhouetten van havenkranen. Voor een rustig hof met zitjes en een kinderspeelplaats. Tikkeltje te bedaagd? Met de fiets en de Noord/Zuidlijn ben je in nog geen 10 minuten in hartje Amsterdam!

De huidige canon is afgekocht tot 2054.
Er ligt een aanbieding om de canon eeuwigdurend af te kopen voor € 1.668,- (exclusief notariskosten), vraag naar kantoor voor de voorwaarden.

Begane grond:
Op de begane grond bevindt zich een eigen (afsluitbare) box waarin je makkelijk je fietsen, kampeerspullen en andere zaken kwijt kunt. Vóór het pand is het vrij parkeren en staan ook nog nietjes voor fietsen. Het appartement heeft geen eigen garagebox, maar regelmatig wordt een van de garageboxen onder de appartementen aan het hof – of een van de andere twee hofjes – te koop of te huur aangeboden.

Derde verdieping:
Via het ruime trappenhuis bereik je de derde en hoogste verdieping. Je hebt dus geen bovenburen. Het trappenhuis is net opnieuw geschilderd en heeft een nieuwe coating en plafonds gekregen. Ook buiten is alles recent opnieuw in de verf gezet. Achter de deur van het appartement ligt een hal waarop de keuken, de wc, twee van de drie slaapkamers en de woonkamer uitkomen. Via de keuken bereik je de badkamer met douche en wasmachineaansluiting. Naast de keuken is een balkonnetje dat uitziet over het hof.
Via de hal kom je in de woonkamer. Die liep oorspronkelijk van gevel tot gevel. De huidige bewoner heeft voor een van zijn kinderen aan de voorkant een extra slaapkamer laten maken. Wie dat wil, kan die ingreep eenvoudig ongedaan maken, zodat er weer een grote doorzonkamer van 34 m2 ontstaat. Aan de achterkant is er een ruim balkon (4,6 m2) dat uitkijkt op het westen. Dat betekent: veel zon, en altijd de zonsondergang! Achter het pand liggen tuintjes, een vaart, grasland, bramenstruiken, bomen en een meertje. Konijnen die in het avondzonnetje tevoorschijn komen, karpers die in het voorjaar uit het water springen: je zit hier midden in de natuur.

Locatie en omgeving:
Het hofje waaraan het appartement ligt is kindvriendelijk en autoluw. Het bevindt zich aan de uiterste westrand van de Banne en grenst aan een grote groene inham in de bebouwing. Daarin ligt de Buiksloterbreek, een meertje dat ontstond na een dijkdoorbraak. In het gebied komen vossen en ijsvogeltjes voor en vanuit het appartement hoor je uilen en spechten. Via de vaart waar het appartement aan ligt kun je naar Waterland kanoën. Wandelen, fietsen of hardlopen gaat prima langs de nabije dijkjes met hun karakteristieke houten geveltjes. Tennisbanen, maneges, sportvelden en volkstuinen: ze liggen allemaal vlakbij,
De Banne heeft de afgelopen jaren een make-over gehad. Er kwamen appartementencomplexen bij, galerijflats maakten plaats voor gezinswoningen. Veel voorzieningen (bibliotheek, Huis van de Wijk, basisschool, apotheek, trapveldje, ondergrondse afvalcontainers) bevinden zich op loopafstand. Als je de straat oversteekt, kom je bij een nieuw winkelcentrum waar je bijna alle boodschappen kunt doen. Op 5 minuten fietsen ligt het gezellige en bedrijvige NDSM-terrein met een keur aan horeca, op 15 minuten filmmuseum/bioscoop EYE. Zwemmen kan vlakbij, in een zijkanaal van het IJ, in het Noorderparkbad op een paar minuten fietsen of in recreatiegebied Het Twiske, op een kwartiertje fietsen. Vlakbij ligt een verbouwd gemaal, het Concertgemaal, waar concerten worden gegeven en werkplekken zijn voor zzp’ers. Naar de ponten naar het Centraal Station en de Pontsteiger is het 5 tot 15 minuten fietsen. De ringweg A10 en de IJtunnel liggen op een paar autominuten. Op weinig plekken liggen havenromantiek, grootstedelijkheid en natuur zó dicht bij elkaar!

Bijzonderheden:
- Veel licht, lucht ruimte en groen
- Binnen en buiten net geschilderd
- Overal dubbel glas
- Drie slaapkamers
- Gratis parkeren voor de deur
- Wijk recent vernieuwd
- De stad binnen handbereik
- Servicekosten bedragen per maand € 108,60

***

Bright four-room apartment (77 m²) on the third floor, with two balconies and wide views. At the back greenery and water, with the silhouettes of harbor cranes in the distance. In front a quiet court with seats and a children's playground. A bit too modest? By bike and the North/South line you are in less than 10 minutes in the heart of Amsterdam!

The current canon has been bought off until 2054.
The offer to buy off the perpetual ground lease for euro 1.668,-(excluding notary costs), ask the office for the conditions.

First floor:
On the first floor there is a (private lockable) private box where you can easily store your bikes, camping gear and other items. In front of the building is free parking and there are also staples for bicycles. The apartment does not have its own garage box, but one of the garage boxes under the apartments - or one of the other two blocks - is regularly offered for sale or rent.

Third Floor:
Through the spacious staircase you reach the third and highest floor. So you have no upstairs neighbors. The stairwell has just been repainted and has a new coating and ceilings. Also outside, everything has recently been repainted. Behind the door of the apartment is a hallway where the kitchen, the toilet, two of the three bedrooms and the living room come out. Through the kitchen you reach the bathroom with shower and washing machine connection. Next to the kitchen is a balcony overlooking the court.
Through the hall you enter the living room. This originally ran from facade to facade. The current occupant had an extra bedroom made at the front for one of his children. Who wants to, can easily undo that intervention, so that there is again a large living room of 34 m2. At the rear there is a spacious balcony (4.6 m2) facing west. That means: lots of sunshine, and always the sunset! Behind the property are gardens, a canal, grassland, blackberry bushes, trees and a small lake. Rabbits appearing in the evening sun, carp jumping out of the water in spring: here you are in the middle of nature.

Location and surroundings:
The courtyard on which the apartment is located is child-friendly and low-traffic. It is located on the extreme western edge of the Banne and borders a large green inlet in the buildings. In it lies the Buiksloterbreek, a small lake that was created after a breach in the dike. In the area there are foxes and kingfishers and from the apartment you can hear owls and woodpeckers. Via the canal where the apartment is located you can canoe to Waterland. Walking, cycling or running is fine along the nearby dikes with their characteristic wooden facades. Tennis courts, riding stables, sports fields and allotments: they are all nearby,
De Banne has had a makeover in recent years. Apartment blocks were added and gallery flats made way for family homes. Many amenities (library, community center, elementary school, pharmacy, soccer field, underground waste containers) are within walking distance. If you cross the street, you come to a new shopping center where you can do almost all your shopping. At 5 minutes by bike lies the lively and bustling NDSM area with a variety of restaurants and cafes, at 15 minutes filmmuseum / cinema EYE. Swimming is possible nearby, in a side channel of the IJ, in the Noorderparkbad a few minutes by bike or in the Twiske recreation area, fifteen minutes by bike. Nearby is a renovated pumping station, the Concertgemaal, where concerts are given and where there are workplaces for freelancers. It is a 5 to 15 minute bike ride to the ferries to Central Station and the Pontsteiger. The A10 ring road and the IJtunnel are a few minutes away by car. There are few places where port romance, metropolitanism and nature are so close together!

Details:
- Lots of light, air space and greenery
- Inside and outside just painted
- Double glazing everywhere
- Three bedrooms
- Free parking in front of the door
- Neighborhood recently renewed
- The city within easy reach
- Service costs are per month € 108,60

Video

Op de kaart

www.petersenpartners.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.petersenpartners.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren